Government Schools in West Delhi

 

Schools

List of Government Schools in West Delhi

Government School Name Phone Address
Khyala, J.J. Colony, No.1-GBSSS 25434185 J. J. Colony, Khayala
Khyala, No.2-GBSSS 25980579 Khayala
Tilak Nagar, No.1-SBV 25992707 Tilak Nagar
Tilak Nagar, No.2-SBV 25170363 Tilak Nagar
Janakpuri, Block B, No.2-SBV (Shaheed Capt. Anuj Nayyar) 25502379 Block-B-2, Janakpuri
Chand Nagar, No.1-SKV 25469194 Chand Nagar
Khyala, No.1-GGSSS 25458492 Khayala
Khyala, No.2-SKV 25983621 Khayala
Tilak Nagar, No.1-GGSSS 25994464 Tilak Nagar
Tilak Nagar, No.3-SKV 25469200 Tilak Nagar
Vikas Puri, Distt. Centre-SKV 25996121 Distt. Centre, Vikaspuri
Ashok Nagar-GGSSS 28125915 Ashok Nagar
Janakpuri, Block B SKV
Block-B, Janakpuri
Hari Nagar, Clock Tower-SV 25494390 Hari Nagar, Clock Tower
Hari Nagar, Block-L S(Co-ed)V 25121602 Block-l, Hari Nagar
Hari Nagar, Block BE-RPVV 25122670 Block-B-E, Hari Nagar, Mayapuri Road
Chand Nagar-SBV 25461385 Chand Nagar
Jaidev Park-SV 28316213 Jaidev Park
Ashok Nagar-SBV 25122671 Ashok Nagar
Subhash Nagar-SBV 25143331 Block-3, Subhash Nagar
East Punjabi Bagh-SV 28313597 East Punjabi Bagh
Rajouri Garden Main-GBSSS 25164226 Rajouri Garden
Rajouri Garden Extn.-GBSSS 25193279 Rajouri Garden Extn.
Madipur, No.1-SBV 25213402 Madipur
Punjabi Bagh, No.1-GBSSS 25224429 Road No. 57, Near S.P.M Women College, Punjabi Bag
Raghubir Nagar, J.J. Colony-GBSS 25912966 J. J. Colony, Raghubir Nagar
Rajouri Garden Extn.-GBMS 25412161 Rajouri Garden Extn.
Raghubir Nagar, J.J. Colony-G(Co-ed)SS 25925990 Raghubir Nagar
Rajouri Garden Extn.-SKV 25466663 Rajouri Garden Extn.
Rajouri Garden Main-SKV 25104464 Block-F, Near Main Market, Rajouri Garden
Punjabi Bagh, No.2-SKV 25220745 Punjabi Bagh
Madipur, No.2-SKV 25215980 Madipur
Tagore Garden, No.2-SKV 25446197 Tagore Garden
Tagore Garden, No.1-GGSSS 25926723 Tagore Garden
Madipur, No.1-GGSSS 25218019 Madipur
Subhash Nagar, No.1-GGSSS 25136808 Subhash Nagar
Raghubir Nagar, J.J. Colony-GGSS 25939868 J. J. Colony, Raghubir Nagar
Tagore Garden-GBSSS 25194072 Tagore Garden
Ramesh Nagar-SBV 25936945 Ramesh Nagar
Mansarovar Garden-SV 25428776 Mansarovar Garden
Moti Nagar SBV 25100165 Block-18, Moti Nagar
Shadi Khampur-GBSS 25707156 Shadi Khampur
Prem Nagar-GBSS 25875525 Prem Nagar
Saraswati Garden-G(Co-ed)SS 25194359 Block-IB, Ramesh Nagar
Moti Nagar SKV 25100165 Moti Nagar
Basai Darapur-SKV 25448064 Basai Darapur
Ranjit Nagar-SKV 25705243 Ranjit Nagar
Shadi Khampur-SKV 25703177 Shadi Khampur
Kirti Nagar-GGSSS 25934115 Kirti Nagar
Ramesh Nagar-SKV 25934704 Ramesh Nagar
Prem Nagar-GGSS 25875524 Prem Nagar
Karampura, Industrial Area-G(Co-ed)SS 25455229 Industrial Area, Karampura
Karampura, Block H-G(Co-ed)SSS 25100677 Block-h, Karampura
West Patel Nagar-GBSSS 25884137 West Patel Nagar
West Patel Nagar-GGSSS 25888532 School Block, West Patel Nagar
West Patel Nagar-SKV 25880620 West Patel Nagar
West Patel Nagar-SBV 25881358 West Patel Nagar
Tikri Kalan-GBSS 28351070 Tikri Kalan
Nangloi-SBV 25485023 Nangloi
Paschim Vihar, A 2-SV(Co-ed) 25258779 Paschim Vihar
Nangloi, Kavita Colony-G(Co-ed)SSS 25484483 Kavita Colony, Nangloi
Ranhaula-SV(Co-ed) 28362007 Main Najafgarh Road, Ranhaula
Hiran Kudna-SV(Co-ed) 28351506 V & P. O. Hiran Kunda
New Multan Nagar-SV(Co-ed) 25291108 New Multan Nagar
Paschim Vihar, B 4-SV(Co-ed) 25252203 B-4, Paschim Vihar
Paschim Vihar, A 6-RPVV 25275905 A-6, Paschim Vihar
Nangloi-SKV 25475088 Nangloi
Paschim Vihar, B 3-SKV 25252094 B-3, Paschim Vihar
Tikri Kalan-SKV 28352032 Tikri Kalan
Nangloi, Sultanpuri Road-SKV 25477140 Sultanpuri Road, Nangloi
Mundka Village-SKV 28342449 Mundka Village
Amalwas, Jawalapuri-GBSSS 25272624 Amalwas, Jawalapuri
Nangloi, Sultanpuri Road-GBSSS 25483649 S. P. Road, Nangloi
Mundka Village-GBSSS 28342361 Mundka
Ambika Vihar-GBSS 25271685 Ambika Vihar
Nangloi-GGSS 25476850 Nangloi
Nangloi, Phase II-GBSS 25484483 Phase-II, Nangloi
Nangloi, Phase I-GBSS 25479521 Nangloi Phase I , No. 3
Nilothi-SV(Co-ed) 28365329 Nilothi
Punjabi Basti-G(Co-ed)SS 25962573 Punjabi Basti, Nangloi
Peera Garhi Village-G(Co-ed)SSS 25279163 Peera Garhi Village
Bakkarwala-G(Co-ed)SS 28341985 Bakkarwala
Baprola-G(Co-ed)SSS 25325763 Baprola
Paschim Vihar, A 6-G(Co-ed)SSS 25251044 A-6, Paschim Vihar
Ambika Vihar-GGSSS 25271685 Ambika Vihar
Nangloi, J.J. Colony-GGSSS 25485694 J. J. Colony, Nangloi
Amalwas, Jawalapuri-SKV 25260627 Amalwas, Jawalapuri, No. 4
Nangloi, J.J. Colony-GBSSS 25485682 J. J. Colony, Nangloi
Paschim Vihar, B 3-G(Co-ed)SSS 25279683 B-3, Paschim Vihar
Matiala-SBV 25333985 Matiala, Near Uttam Nagar
Vikas Puri,Block A-SBV 25611463 Block-A, Vikas Puri
Janakpuri, Possangipur B1-SV(Co-ed) 25622084 Possangipur, Janakpuri
Uttam Nagar, No.2-GBSSS 25564223 Uttam Nagar
Janakpuri, Block C, No.2-SBV 25521120 Block-C, Janakpuri
Janakpuri, Block C, No.1-GBSSS 25529378 Opp. C4E Market, Janakpuri
Uttam Nagar-SBV 25352512 Uttam Nagar
Kakrola-SBV 25342809 Kakrola
Vikas Puri, Block G-GBSSS 25846283 Block-G, Vikas Puri
Vikas Puri, KG-I/II-G(Co-ed)SS 25544371 KG I-II, Vikas Puri
Vikas Puri, Block- F-G(Co-ed)SS 28531423 Block-F, Vikas Puri
Janakpuri, Block C-SKV 25520567 Block-C-B, Janakpuri
Janakpuri, Block A-SKV 25501442 Block-A, Janakpuri
Vikas Puri, Block G-SKV 28542351 Block-G, Vikas Puri
Kakrola-SKV 25335438 Kakrola
Uttam Nagar, No.2-GGSSS 25647061 Uttam Nagar
Janakpuri, Block C, No.2-GGSSS 25616608 Block-C, Janakpuri
Uttam Nagar-SKV 25564642 Uttam Nagar
Hastsal-GBSSS 25588357 Near DDA Janta Flats, Hastsal
Bindapur-GBSSS 25644073 DDA Flats, Bindapur
Bindapur-GGSSS 25630917 Near DDA Flats, Bindapur
Hastsal-SKV 25561905 Hastasal Village
Vikas Puri, Block A-SKV 25599217 Block-A, Vikaspuri
Mohan Garden-SKV 25359281 Mohan Garden, Uttam Nagar
Janakpuri, Block A, No.2-GGSSS 25547607 Block-A, Janakpuri
Janakpuri, Block A-GBSSS 25510438 Block-A, Janakpuri
Vikas Nagar-G(Co-ed)SS 25563356 Vikas Nagar
Matiala-SKV 25338122 Matiala Village
Mohan Garden-GBSSS 25359320 Mohan Garden
Bindapur-G(co-ed)SSS 25646747
Rajapur Khurd-G(Co-ed)SS 25354410
Shiv Vihar-G(Co-ed)SS 25561954
Mohan Garden, Govt.(Co-ed)MS
Mohan Garden